ผู้บริหาร

นางประภัสสร ทองดียิ่ง
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
แนวการจัดการศึกษา
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์โรงเรียน
พันธกิจ / เป้าหมาย
ปรัชญา/นโยบาย
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสายชล
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2554
วิชาการอำเภอนาทวี
วิชาการอนุบาลสงขลา
มอ.ว วิชาการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
เอกลักษณ์โรงเรียนสายชล Saichon School: “The home of Children” หมายถึง โรงเรียนสายชลจัดสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยใช้ธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต
เหมาะสม
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/03/2011
ปรับปรุง 24/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 432993
Page Views 555290
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เป็น "อภิชาตบุตร"
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นอภิชาตบุตร

เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เป็น อภิชาตบุตร

                อภิชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณสมบัติยิ่งไปกว่าพ่อแม่ อาจจะดีกว่า เก่งกว่า เฉลียวฉลาด มีปัญญา สามารถนำพ่อแม่ไปในทางที่ดีงามได้ พ่อแม่จึงอยากจะได้ลูกที่เป็นแบบนี้ เพราะนอกจากจะมีความสบายใจว่าลูก จะไปในทางที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีแล้ว ลูกยังแนะนำสิ่งที่ดีมาให้พ่อแม่ด้วย นอกจากนี้ เป็นที่แน่ใจได้ว่าลูกจะช่วยดูแลพ่อแม่ ช่วยเหลือบางเบาภาระงานทั้งหลาย รักษาสมบัติและชื่อเสียงให้ครอบครัว มีความงามครบถ้วนคือ งามกาย งามวาจา งามใจ อภิชาตบุตรมักจะมีจุดเด่น หรือความสามารถที่พิเศษ ทำให้คนรอบข้างชื่นชมและนับถือด้วย หากจะเปรียบอภิชาตบุตรให้ชัดเจนแล้ว อาจจะกล่าวได้ว่า อภิชาตบุตร คือลูกเทวดาลงมาอาศัยท้องเกิด
                 ลักษณะของอภิชาตบุตร
1. มีปัญญาสว่างไสว คือ มีสัมมาทิฐิ รู้ผิดชอบชั่วดี มีความตระหนักรู้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ
2. มีความเฉลียวฉลาด
3. ทำความดีจนเป็นกิจวัตรหรือเป็นนิสัยไปแล้ว
4. มีความรักความเมตตาต่อสรรพสิ่งทั้งหลายเออาทรและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
5. หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
6. มีความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงและตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ เพราะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี
7.ชักนำพ่อแม่ไปในทางที่ดี เช่น ชวนพ่อแม่เข้าวัดปฏิบัติ ชวนพ่อแม่ทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้อื่น
8. เป็นที่พึ่งพาอาศัยของพ่อแม่ได้ สามารถช่วยเหลือกิจการงานต่างๆ ของครอบครัว
9. สร้างชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล รักษาทรัพย์สมบัติของวงศ์ตระกูลได้
                ครอบครัว บ้าน เป็นจุดเล็กๆ ในสังคม แต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่เกิดลูกมาลืมตาดูโลกก็เห็นพ่อแม่ก่อนใคร พ่อแม่มีหน้าที่สำคัญในการสร้างลูกให้เป็นอภิชาตบุตร
                 พ่อแม่มีบทบาทสำคัญ สามารถทำให้ลูกเป็นคนดี และเป็นอภิชาตบุตรได้ 4 บทบาทที่สำคัญคือ
                1. บทบาทความเป็นครู พ่อแม่มีความใกล้ชิดกับลูกตั้งแต่แรกเกิด ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนลูก ชี้ให้ลูกรู้ว่าอะไรถูกหรือผิด อะไรควรไม่ควร ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีงามให้ลูก สอนให้ลูกทำความดี เป็นคนดี ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับลูก เป็นภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมในอนาคต พ่อแม่จึงถือเป็นครูคนแรกของลูก
                2. บทบาทความเป็นเทวดา พ่อแม่ต้องปกป้องดูแล คุ้มครองลูกตลอดเวลา ทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยไม่มีอันตราย เมื่อได้อยู่ใกล้พ่อแม่ ตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ต้องเฝ้าเลี้ยงดูลูกอย่างทะนุถนอม เวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วย พ่อแม่ก็จะมีความวิตกกังวล รีบพาลูกไปพบแพทย์ โดยเฉพาะแม่จะคอยหุงหาจัดเตรียมข้าวปลาอาหาร แม่จะตื่นก่อน และนอนหลังจากที่ลูกหลับไปแล้วเสมอ
                3. บทบาทความเป็นพระพรหม พ่อแม่ให้ความเมตตากรุณา ให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก ไม่ว่าลูกขาดเหลืออะไร พ่อแม่ก็จะเป็นผู้จัดหามาให้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ตามใจลูก และหากลูกอาจจะทำอะไรไม่ถูกต้องไปบ้าง พ่อแม่ก็ให้อภัยได้ และสั่งสอนลูกในสิ่งที่ดี
                4. บทบาทความเป็นพระอรหันต์ พ่อแม่ต้องมีคุณธรรมความดีงาม ในการอดทน เสียสละ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกในการประพฤติปฏิบัติตน ทำความดีให้ลูกดู และทำให้ลูกเคารพนับถือกราบไหว้บูชา

                                              ขอขอบคุณ: หนังสือเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นอภิชาตบุตร(อาจารย์บุญมี พวงเพชร)