ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน ท่องคำศัพท์ เล่ม Clever คำที่ 1-5         ครูจี้
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย  หน้า 14         ครูแดง
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย    หน้า 18,19         ครูดวงนภา
การบ้าน  วิชาคณิตศาสตร์  หน้า 13,14,15  ครูดวงนภา
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย ใบงานเรื่อง อักษรไทย                ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานเรื่อง จำนวนเกิน 1000   ครูดวงนภา
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน ใบงานภาษาจีนและวิชาคอม หน้า   9  ครูแหม่ม
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ คัดจำนวน 950-999  ครูแดง
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
การบ้านวิชาอังกฤษเพิ่มเติม แบบฝึกหัด หน้า 4  ครูเฮง
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชา คณิตศาสตร์  หน้า 25         ครูดวงนภา
การบ้าน วิชา ภาษาไทย บอกความหมายของคำทำลงในสมุด    ครูดวงนภา
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ คำที่ 11-15  หน้า 11   ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์ หน้า 7  ข้อ 2      ครูธนู
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  หน้า 27  ข้อ 4-5   ครูดวงนภา
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคม หน้า 4 ข้อ 1-3  ครูธนู
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ ข้อที่ 16-20 หน้า 11  Cleven    ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 124-125  ข้อ 5,6,7    ครูดวงนภา

7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวน คู่  คี  ทำลงในสมุด     ครูแดง
การบ้าน วิชาภาษาไทย  หน้า  227   ครูแดง
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
การบ้านวิทย์​คำนวณ หน้า11    ครูญาดา
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตหน้า​35,36,38,40,41   ครูดวงนภา
การบ้าน ​วิชาสังคม​ ให้นักเรียนวาดภาพหลักธรรมนำความสุข  ครูธนู
1ึ7 มิถุนายน 2562
 1ึ7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชา หน้าที่พลเมืองหน้า​ 14-15   ครูธนู
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือภาษาไทย​อ่านหน้า​ 24-25​   ครูดวงนภา
การบ้าน หนังสือ​คณิต​อ่าน หน้า​52,53     ครูดวงนภา

19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือภาษาไทย​อ่านหน้า​ 24-25​   ครูดวงนภา
การบ้าน หนังสือ​คณิต​อ่าน หน้า​52,53     ครูดวงนภา

20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์  ให้นักเรียนวาดภาพอาชีพในฝัน    ครูธนู
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
การบ้าน​-วิทย์​คำณวน​ หน้า​12-13เล่มสีชมพู​   ครูพี่ญาดา
การบ้าน-วิชาหน้าทีพลเมือง​ หน้า​ 20ข้อ​3/3.1/3.2/3.3 ครูธนู
การบ้าน-​วิชาคณิตศาสตร์​ในสมุดด้วย     ครูดวงนภา