ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด 156-160                          ครูพี่เฮง
15 พฤศจิกายน 2561
 15 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ ทำในหนังสือ Express หน้า 111-113-114                              ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาลูกเสือ ให้นักเรียนอัดวิดีโอการทำอาหาร คนละ 1 เมนู ส่งสิ้นเดือน พฤศจิกายน      ครูพี่จี้

4 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561 
การบ้าน ภาษาต่างประเทศ ทำการ์ดวันพ่อเขียนตกแต่งเป็นภาษาอังกฤษ ถ่ายรูปคู่กับการ์ดและพ่อ 
ส่ง FB: jejeedocee ก่อนเที่ยงคืนวันพฤหัสบดี                     ครูจี้
การบ้าน วิชาต่างประเทศ เคลียร์งานใน หนังสือ clever หน้า 28-40   ส่งวันพฤหัส ที่ 6/12/61  ครูจี้
11 ธันวาคม 2561
 11 ธันวาคม 2561
การบ้าน ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง กาพย์ยานี 11                                              ครูเฉลียว
17 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
การบ้าน ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียน สอบวัดผลครั้งที่ 4
รายวิชา วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ศิลปะ ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์        ครูจี้
18 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
การบ้าน ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียน สอบของวันพรุ่งนี้ ครั้งที่ 4
รายวิชา ภาษาต่างประเทศ  สุขศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม     ครูจี้
20 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ ทำการด์ Merry christmas และห่อของขวัญกล่องเปล่า คนละ 1 กล่อง
ส่งวันจันทร์ 24/12/61                    ครูจี้
2 ธันวาคม 2561
2 ธันวาคม 2561 
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด 208-209           ครูพีเฮง
3 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 68-69                              ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 141-166                        ครูอมมรัตน์
การบ้าน วิชาสังคม หน้า 93-96                                     ครูส้ม
8 ธันวาคม 2562
 8 ธันวาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 73  ข้อ 3                     ครูเฉลียว
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้ทำใบงาน เรื่อง สังข์ทอง             ครูเฉลียว
29 มกราคม 2562
29 มกราคม 2562
การบ้าน ภาษาต่างประเทศ ค้นคว้าหาสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย มา 1 สถานที่
พร้อมบอกประวัติความเป็นมา ส่ง 4/2/19        ครูพี่จี้
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย   หน้า 179  ข้อที่ 2    ครูเฉลียว
6 กุมภาพันธ์ 2562
 6 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด หน้า 197-199   ครูพี่เฮง
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 186-187                   ครูเฉลียว
7 กุมภาพันธ์ 2562
7 กุมภาพันธ์  2562  
การบ้าน วิชาภาษาไทย  หน้า 186-187   ครูเฉลียว 
11 กุมภาพันธ์ 2562
 11 กุมภาพันธ์ 2562 
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 221-223    ครูเฉลียว 
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ นักเรียนสอบ อ่าน เขียน  พูด  ฟัง  ของหน่วยงาน ศอ.บต     ครูพี่จี้
13 กุมภาพันธ์ 2562
 13 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด 200-202   ครูพี่เฮง
20 กุมภาพันธ์ 2562
 20 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด หน้า 201-202     ครูพี่เฮง
22 กุมภาพันธ์ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเขียนหน้าที่ของอวัยวะที่รู้จักมาให้มากที่สุด  ครูอมรรัตน์
25 กุมภาพันธ์ 2562
 25 กุมภาพันธ์ 2562 
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 209-210    ครูเฉลียว 
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
อยู่ระหว่างสอบ ครับ