หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,961,335 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,278,824 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,589,914 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,284,560 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,115 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 950,809 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 937,787 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,041 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 801,740 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,625 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 795,274 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 788,994 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 766,411 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 764,532 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การอบรม เอเเม็ท คำคม ซูโดกุ โกลด์ฟิงเกอร์
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 21 รูป / ดู 15 ครั้ง )

โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร มช. ปี 2557
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู 31 ครั้ง )

เลี้ยงส่งครูปภาวรรณ ศรีเวียง & ครูจุไรรัตน์ สืบกาสี & ครูเทวิอร แผ้วสถาน
โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
( จำนวน 9 รูป / ดู 10 ครั้ง )

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
( จำนวน 8 รูป / ดู 21 ครั้ง )

นิเทศการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 13 รูป / ดู 29 ครั้ง )

เลี้ยงส่ง ผอ.สมพงษ์ นรพงษ์ เลี้ยงต้อนรับ ผอ.พิษณุ แท่งทอง
โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
( จำนวน 54 รูป / ดู 11 ครั้ง )

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่การปฎิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 40 รูป / ดู 108 ครั้ง )

สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
( จำนวน 25 รูป / ดู 55 ครั้ง )

สโมสรพนักงานเอสโซ่ร่วมกับพนักงานฯ มอบอุปรกรณ์การศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้ว
( จำนวน 5 รูป / ดู 74 ครั้ง )

วันประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 2มิถุนายน พศ.2556
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
( จำนวน 0 รูป / ดู 13 ครั้ง )

Mr.Keith Henderson ครูสอนภาษาอังกฤษ มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวังทองวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 13 ครั้ง )

กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก รณรงค์ไข้เลือดออก และ ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนวังทองวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง )

ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวังทองวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง )

การแข่งขันวันมหกรรมวิชาการ คัดเลือกนักเรียนระดับตัวแทนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 1-2 มิ.ย 56
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
( จำนวน 22 รูป / ดู 221 ครั้ง )

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์2
โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา
( จำนวน 1 รูป / ดู 82 ครั้ง )

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก2
โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา
( จำนวน 0 รูป / ดู 80 ครั้ง )

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์1
โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา
( จำนวน 0 รูป / ดู 80 ครั้ง )

ต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
( จำนวน 2 รูป / ดู 31 ครั้ง )

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ่อเกดวิจิตวิทยา
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
( จำนวน 2 รูป / ดู 44 ครั้ง )

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก1
โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา
( จำนวน 0 รูป / ดู 74 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 68/1895 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th