หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นางสุพรรณี อ่อนจาก
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวยุพาพัชร์ คล้ายลักษณ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางพวงเพชร์ ฟองมะณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิราภรณ์ ศรีวารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นอนุบาล1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางญพิภานันท์ ป้อมงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นอนุบาล2
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,454,436 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,067,944 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,002,123 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,940,544 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,877,892 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,692,764 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,501,580 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,440,763 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,435,772 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,364,249 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,320,083 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,280,209 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,252,842 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนแหลมบัววิทยาได้จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2559
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ก่อสร้างอาคารเรียน105/29
โรงเรียนบ้านผาวัง
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองและกิจกรรมวันครู 13 มกราคม 2559
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

วิชาการสานฝันรักความเป็นไทย
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
( จำนวน 37 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
( จำนวน 51 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.วัฒนา ลาหู่นะ
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

Merry Christmas and Happy New Year
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราช ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ขอแสดงความยินดีกับครูอัศวิน อินทรี
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าศึกษาดูงาน 08.01.59
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
( จำนวน 87 รูป / ดู ครั้ง )

มอบรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
โรงเรียนโพนทองวิทยายน
( จำนวน 85 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 ณ โรงเรียนบ้านดงซ่อม
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

การติดตาม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กปี59
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารเเห้งบริเวณถนนหน้าอาคาร 1
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนจัดงานวันคริสต์มาสและวันเปิดประตูสู่อาเซียน
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น กับท่านนายก
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 68/1331 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th