ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คนเก่งสายชล
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 821) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 790) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 819) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 802) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 856) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 861) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 835) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 940) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 867) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 874) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 856) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 864) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 905) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 952) 16 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ (อ่าน 897) 16 ก.ย. 58
รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 3 กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด (อ่าน 1056) 06 ส.ค. 58
รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 2 กิจกรรมคัดลายมือ (อ่าน 1032) 06 ส.ค. 58
รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 2 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (อ่าน 1122) 06 ส.ค. 58
รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1 กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (อ่าน 958) 06 ส.ค. 58
รางวัลดีเด่น ในการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 (อ่าน 1130) 06 ส.ค. 58
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีทอง มีผลคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยคะแนน 100 เต็ม (อ่าน 1173) 17 มี.ค. 58
เด็กหญิงสุประวีณ์ สงวนดี ได้รับรางวัลชนะเลิศหนูน้อยแฟนซีกาชาด ประจำปี 2558 (อ่าน 1130) 13 ก.พ. 58
ขอแสดงความยินดีนักเรียนสอบผ่านเข้ารอบ 2 ระดับประเทศ (อ่าน 1356) 29 ม.ค. 58
ด.ญ.จารุวรรณ ศรีทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1 สอบนานาชาติประจำปี 2558 (อ่าน 1695) 29 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดีนักเรียนสอบผ่านเข้ารอบ 2 ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1427) 29 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัศวินี แก้วช่วย (อ่าน 1260) 23 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน แข่งขันงาน งาน จ.ภ.วิชาการ ’57 (อ่าน 1580) 20 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง (อ่าน 1539) 15 ธ.ค. 57
นักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย จ.กระบี่ (อ่าน 1515) 11 ธ.ค. 57
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 1132) 29 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัล ชมเชย ในการประกวด Nathawee Talent Show (อ่าน 1278) 15 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรัฐโรจน์ กฤตยาเรืองกิตติ์ ได้รับรางวัล "เด็กดี นาทวี" (อ่าน 1135) 15 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะกรรม ในหัวข้อ "ก้าวไปด้วยกัน สู่วันพรุ่งนี้" (อ่าน 1850) 11 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (อ่าน 1502) 02 ส.ค. 56
คนเก่งประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (อ่าน 1347) 31 ก.ค. 56
คนเก่งประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (อ่าน 1295) 31 ก.ค. 56
คนเก่งสอบติด ม.1 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 3279) 11 มี.ค. 56
ผลการสอบแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2556 (อ่าน 1742) 11 มี.ค. 56
ผลการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ งาน จ.ภ.วิชาการ '55 (อ่าน 1475) 11 มี.ค. 56
ผลการสอบ pre-woranari ประจำปี 2556 โรงเรียนวรนารีเฉลิม (อ่าน 2571) 11 มี.ค. 56