ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางประภัสสร ทองดียิ่ง
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
เมนูโรงเรียน
รายการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2554
แบบสำรวจความคิดเห็น
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสายชล จะพัฒนาผู้เรียนสู่ห้องเรียนอัจฉริยภาพที่ คะแนนเฉลี่ย o-NET สูงกว่า 60% คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จังหวัด และสังกัด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/03/2011
ปรับปรุง 12/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 2283017
Page Views 2643663
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย ขุนตัดหวาย จะนะ
2 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน ขุนตัดหวาย จะนะ
3 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง คลองเปียะ จะนะ
4 โรงเรียนวัดช่องเขา คลองเปียะ จะนะ
5 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด คลองเปียะ จะนะ
6 โรงเรียนวัดนาปรือ คู จะนะ
7 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ คู จะนะ (074)318168
8 โรงเรียนบ้านโหนด คู จะนะ
9 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ คู จะนะ
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย จะโหนง จะนะ
11 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จะโหนง จะนะ
12 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ จะโหนง จะนะ
13 โรงเรียนบ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ
14 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 จะโหนง จะนะ
15 โรงเรียนบ้านสุเหร่า ตลิ่งชัน จะนะ
16 โรงเรียนบ้านป่างาม ตลิ่งชัน จะนะ
17 โรงเรียนบ้านนนท์ ตลิ่งชัน จะนะ
18 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน จะนะ
19 โรงเรียนบ้านช้างคลอด ท่าหมอไทร จะนะ
20 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ ท่าหมอไทร จะนะ
21 โรงเรียนเหมืองควนกรด ท่าหมอไทร จะนะ
22 โรงเรียนบ้านสะพานหัก ท่าหมอไทร จะนะ
23 โรงเรียนบ้านท่าหมาก ท่าหมอไทร จะนะ
24 โรงเรียนบ้านแพร้ว ท่าหมอไทร จะนะ
25 โรงเรียนบ้านม้างอน นาทับ จะนะ 074-300107
26 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ นาทับ จะนะ
27 โรงเรียนบ้านท่าคลอง นาทับ จะนะ
28 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ นาทับ จะนะ
29 โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ
30 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด นาหว้า จะนะ
31 โรงเรียนบ้านเกาะทาก นาหว้า จะนะ
32 โรงเรียนวัดประจ่า นาหว้า จะนะ
33 โรงเรียนบ้านนาหว้า นาหว้า จะนะ
34 โรงเรียนบ้านหว้าหลัง นาหว้า จะนะ
35 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว น้ำขาว จะนะ
36 โรงเรียนบ้านนา บ้านนา จะนะ
37 โรงเรียนสุทธิรักษ์ บ้านนา จะนะ 379140
38 โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม บ้านนา จะนะ 074-300108
39 โรงเรียนบ้านลางา บ้านนา จะนะ 074-300245
40 โรงเรียนบ้านโคกม้า บ้านนา จะนะ 0950389187
41 โรงเรียนบ้านป่าชิง ป่าชิง จะนะ
42 โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป่าชิง จะนะ -
43 โรงเรียนวัดบ้านไร่ ป่าชิง จะนะ 0866985492
44 โรงเรียนบ้านบ่อโชน สะกอม จะนะ
45 โรงเรียนบ้านเลียบ สะกอม จะนะ
46 โรงเรียนบ้านปากบาง สะกอม จะนะ
47 โรงเรียนจะนะวิทยา สะกอม จะนะ
48 โรงเรียนบ้านสะกอม สะกอม จะนะ
49 โรงเรียนบ้านทรายขาว สะพานไม้แก่น จะนะ
50 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สะพานไม้แก่น จะนะ
51 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ สะพานไม้แก่น จะนะ
52 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สะพานไม้แก่น จะนะ
53 โรงเรียนบ้านแค แค จะนะ
54 โรงเรียนบ้านทุ่งครก แค จะนะ
55 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ แค จะนะ
56 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง คลองกวาง นาทวี
57 โรงเรียนบ้านนาปรัง คลองกวาง นาทวี
58 โรงเรียนบ้านเก่า คลองกวาง นาทวี
59 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ คลองทราย นาทวี
60 โรงเรียนอายุรกิจโกศล คลองทราย นาทวี
61 โรงเรียนบ้านลําชิง คลองทราย นาทวี
62 โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ คลองทราย นาทวี 371744,371745
63 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม คลองทราย นาทวี
64 โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม คลองทราย นาทวี
65 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ฉาง นาทวี 074-536206
66 โรงเรียนบ้านวังบวบ ฉาง นาทวี
67 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม ทับช้าง นาทวี (074)329045
68 โรงเรียนวัดวังไทร ทับช้าง นาทวี
69 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ทับช้าง นาทวี
70 โรงเรียนบ้านกะทิง ทับช้าง นาทวี
71 โรงเรียนวัดทุ่งข่า ท่าประดู่ นาทวี
72 โรงเรียนวัดท่าประดู่ ท่าประดู่ นาทวี (074) 371008
73 โรงเรียนบ้านพอบิด ท่าประดู่ นาทวี
74 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา นาทวี นาทวี
75 โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว นาทวี นาทวี
76 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา นาทวี นาทวี
77 โรงเรียนบ้านเคลียง นาทวี นาทวี
78 โรงเรียนบ้านนาทวี นาทวี นาทวี (074) 371015
79 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน(บ้านพลีใต้) นาทวี นาทวี 074371858
80 โรงเรียนบ้านลําลอง นาทวี นาทวี
81 โรงเรียนสายชล นาทวี นาทวี 074371522
82 โรงเรียนวัดนาหมอศรี นาหมอศรี นาทวี
83 โรงเรียนบ้านโมย นาหมอศรี นาทวี
84 โรงเรียนบ้านประกอบ ประกอบ นาทวี
85 โรงเรียนบ้านพรุหวา ประกอบ นาทวี
86 โรงเรียนทองอยู่นุตกูล ประกอบ นาทวี
87 โรงเรียนบ้านสม็อง ปลักหนู นาทวี
88 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด ปลักหนู นาทวี
89 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สะท้อน นาทวี (074) 372830
90 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สะท้อน นาทวี
91 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 สะท้อน นาทวี 074 300158, 074 329070
92 โรงเรียนบ้านป็อง สะท้อน นาทวี
93 โรงเรียนบ้านล่องควน คูหา สะบ้าย้อย
94 โรงเรียนบ้านคูหา คูหา สะบ้าย้อย
95 โรงเรียนบ้านทัพหลวง คูหา สะบ้าย้อย
96 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า คูหา สะบ้าย้อย
97 โรงเรียนโรงเรียนบ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย
98 โรงเรียนบ้านนาจะแหน จะแหน สะบ้าย้อย
99 โรงเรียนบ้านมุนี จะแหน สะบ้าย้อย
100 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ จะแหน สะบ้าย้อย
101 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
102 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
103 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
104 โรงเรียนบ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย 074531823
105 โรงเรียนบ้านโคกตก ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
106 โรงเรียนบ้านสุโสะ ธารคีรี สะบ้าย้อย
107 โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 บาโหย สะบ้าย้อย
108 โรงเรียนบ้านบาโหย บาโหย สะบ้าย้อย
109 โรงเรียนบ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย
110 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน บ้านโหนด สะบ้าย้อย 074300225
111 โรงเรียนบ้านนาม่วง บ้านโหนด สะบ้าย้อย
112 โรงเรียนบ้านทําเนียบ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
113 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
114 โรงเรียนบ้านไร่ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย -
115 โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
116 โรงเรียนสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย 074377028
117 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
118 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
119 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา เขาแดง สะบ้าย้อย
120 โรงเรียนมหิดล เขาแดง สะบ้าย้อย
121 โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด เขาแดง สะบ้าย้อย
122 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย
123 โรงเรียนบ้านเก่า เปียน สะบ้าย้อย
124 โรงเรียนบ้านควนหรัน เปียน สะบ้าย้อย
125 โรงเรียนอุทยานอุทิศ เปียน สะบ้าย้อย
126 โรงเรียนบ้านท่า เปียน สะบ้าย้อย
127 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา ทุ่งหมอ สะเดา (074)268721
128 โรงเรียนชาติตระการโกศล ทุ่งหมอ สะเดา 074-300176
129 โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) ทุ่งหมอ สะเดา (074) 585184
130 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ท่าโพธิ์ สะเดา
131 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ท่าโพธิ์ สะเดา
132 โรงเรียนบ้านใหม่ ปริก สะเดา
133 โรงเรียนบ้านปริกใต้ ปริก สะเดา
134 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปริก สะเดา
135 โรงเรียนบ้านยางเกาะ ปริก สะเดา
136 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา 0862862078
137 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) ปริก สะเดา (074) 298014
138 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา ปริก สะเดา 074-300263
139 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ ปาดังเบซาร์ สะเดา
140 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) ปาดังเบซาร์ สะเดา -
141 โรงเรียนบ้านท่าข่อย ปาดังเบซาร์ สะเดา
142 โรงเรียนสังวาลย์วิท 2 ปาดังเบซาร์ สะเดา
143 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ปาดังเบซาร์ สะเดา
144 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 ปาดังเบซาร์ สะเดา
145 โรงเรียนอนุบาลแก้วบุตร-คูสกุล ปาดังเบซาร์ สะเดา
146 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-521750
147 โรงเรียนต.ช.ด.ทุ่งไม้ด้วน 1 ปาดังเบซาร์ สะเดา
148 โรงเรียนอนุบาลวงศ์วิทย์ พังลา สะเดา
149 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) พังลา สะเดา 074-541163
150 โรงเรียนวงศ์วิทย์ พังลา สะเดา
151 โรงเรียนวัดม่วงก็อง พังลา สะเดา
152 โรงเรียนบ้านพังลา พังลา สะเดา
153 โรงเรียนบ้านคลองแงะ พังลา สะเดา (074) 541163
154 โรงเรียนบ้านระตะ พังลา สะเดา (074) 541766
155 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม พังลา สะเดา 074-541153
156 โรงเรียนเสนพงศ์ สะเดา สะเดา 411310
157 โรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สะเดา สะเดา
158 โรงเรียนอนุบาลเสนพงศ์ สะเดา สะเดา
159 โรงเรียนบ้านสํานักขาม สำนักขาม สะเดา
160 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สำนักขาม สะเดา
161 โรงเรียนบ้านทับโกบ สำนักขาม สะเดา
162 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สำนักขาม สะเดา 074-398929
163 โรงเรียนบ้านพรุเตียว สำนักขาม สะเดา
164 โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา สำนักขาม สะเดา 0803962352
165 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สำนักแต้ว สะเดา
166 โรงเรียนบ้านนํ้าลัด สำนักแต้ว สะเดา
167 โรงเรียนบ้านม่วง สำนักแต้ว สะเดา
168 โรงเรียนบ้านควนตานี สำนักแต้ว สะเดา
169 โรงเรียนวัดห้วยคู สำนักแต้ว สะเดา
170 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ เขามีเกียรติ สะเดา (074)542374
171 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (ชุมชนบ้านวังปริง) เขามีเกียรติ สะเดา
172 โรงเรียนบ้านสํานักหว้า เขามีเกียรติ สะเดา
173 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ท่าม่วง เทพา
174 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ท่าม่วง เทพา
175 โรงเรียนบ้านกระอาน ท่าม่วง เทพา
176 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง เทพา
177 โรงเรียนบ้านโคกกอ ท่าม่วง เทพา
178 โรงเรียนบ้านใหม่ ท่าม่วง เทพา
179 โรงเรียนบ้านพรุชิง ท่าม่วง เทพา
180 โรงเรียนบ้านนาจวก ท่าม่วง เทพา
181 โรงเรียนบ้านควนหรัน ท่าม่วง เทพา
182 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ท่าม่วง เทพา
183 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ ปากบาง เทพา
184 โรงเรียนบ้านตาแปด ปากบาง เทพา
185 โรงเรียนบ้านบ่อเตย ปากบาง เทพา
186 โรงเรียนบ้านคลองขุด ปากบาง เทพา
187 โรงเรียนบ้านตูหยง ปากบาง เทพา -
188 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน ปากบาง เทพา
189 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ปากบาง เทพา
190 โรงเรียนบ้านท่าไทร ลำไพล เทพา
191 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ ลำไพล เทพา
192 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ลำไพล เทพา
193 โรงเรียนบ้านลำเปา ลำไพล เทพา
194 โรงเรียนบ้านแม่ที ลำไพล เทพา
195 โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ลำไพล เทพา
196 โรงเรียนบ้านลำไพล ลำไพล เทพา
197 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ลำไพล เทพา
198 โรงเรียนวัดปริก ลำไพล เทพา
199 โรงเรียนบ้านควนหมาก วังใหญ่ เทพา
200 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา
201 โรงเรียนวัดคลองยอ วังใหญ่ เทพา
202 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี สะกอม เทพา
203 โรงเรียนบ้านสวรรค์ สะกอม เทพา 074300242
204 โรงเรียนบ้านแซะ สะกอม เทพา
205 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สะกอม เทพา
206 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สะกอม เทพา
207 โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า สะกอม เทพา 074-300137
208 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สะกอม เทพา
209 โรงเรียนวัดนิคมประสาท (บุญชอบ สาครินทร์) เกาะสะบ้า เทพา
210 โรงเรียนบ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา
211 โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เกาะสะบ้า เทพา
212 โรงเรียนบ้านโคกพยอม เกาะสะบ้า เทพา
213 โรงเรียนบ้านกรงอิตํา เกาะสะบ้า เทพา
214 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เทพา เทพา
215 โรงเรียนบ้านป่ากอ เทพา เทพา
216 โรงเรียนบ้านเทพา เทพา เทพา
217 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เทพา เทพา
218 โรงเรียนอนุบาลเทพา เทพา เทพา
219 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เทพา เทพา
220 โรงเรียนบ้านป่าโอน เทพา เทพา
221 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เทพา เทพา 074-300240